Upoznaj nas

TOP POS SERVIS DOO osnovan je 2011 godine, sa sedištem u Beogradu. Nakon višegodišnje analize i proučavanja tržišta rođena je ideja o osnivanju preduzeća koje bi se bavilo prodajom, integracijom, servisom i održavanjem IT opreme. Posebna oblast kojom se TPS bavi je razvoj softvera.

Kao tim koji je svoju profesionalnost stekao u firmi velikog imena, nastavili smo i poboljšali svoju delatnost. U skladu sa trendovima u privredi i ekonomskim pokazateljima, TOP POS SERVIS se razvija i prilagođava brzo i efikasno. U saradnji sa našim partnerima, saradnicima i velikim brojem zadovoljnih korisnika pokazali smo i dokazali uspešnost u oblastima poslovanja u kojima smo prisutni.

TPS je sveopšte prisutan kako na teritoriji Republike Srbije, tako i na drugim tržištima kao što su Rusija, Hrvatska, Slovenija, Bugarska itd… Poslovna mreža TOPPOS-a sarađuje sa preko 30 partnera u Srbiji i svetu.